MENÜ

Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.

www.limakcimento.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.486.869.850
Genel Sıra No: 148
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 140
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.531.276.744 161 153
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
348.375.040 141 134
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
322.388.331 238 231
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.780.947.525 32 29
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-476.017.191 490 484
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
213.582.628 148 144
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
35.581 311 309
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.436 149 141
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Siirt Ticaret ve Sanayi Odası