MENÜ

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

www.koksan.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.069.712.553
Genel Sıra No: 101
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 94
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.754.141.008 82 77
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
872.079.938 85 80
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.460.625.964 161 153
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
107.471 150 149
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
679 288 280
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 356 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Plastik Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası