MENÜ

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

www.jti.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.539.723.345
Genel Sıra No: 75
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 70
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.545.761.567 94 87
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.343.866.917 3 3
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.064.466.438 73 68
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.804.030.291 59 52
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
269.278.204 68 65
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
454.668.851 66 62
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
130.027 116 115
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
12 Tütün ürünleri imalatı 314 Tütün İşleme Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası