MENÜ

Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.

www.hidromek.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.130.914.464
Genel Sıra No: 195
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 187
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.299.276.182 195 187
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
413.787.919 113 106
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.106.819.990 27 24
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.216.421.749 107 99
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
289.969.714 60 57
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
257.456.237 120 116
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
140.655 106 105
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.553 131 123
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası