MENÜ

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.

www.gonenlisut.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.071.181.382
Genel Sıra No: 211
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 203
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.134.773.421 225 217
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
135.364.272 345 337
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
100.356.591 399 392
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
480.309.441 397 389
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
65.166.040 223 218
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
134.658.409 237 232
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.134 446 443
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
263 444 436
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Balıkesir Sanayi Odası