MENÜ

Demir Export A.Ş.

www.demirexport.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 520.621.346
Genel Sıra No: 461
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 453
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
523.509.835 481 473
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
207.842.007 243 236
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.096.250.551 219 211
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
153.647.324 110 106
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
278.088.476 108 104
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.314 343 341
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
770 270 262
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
8 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası