MENÜ

Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.

www.bastugmetalurji.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 3.707.832.143
Genel Sıra No: 47
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 44
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.284.279.493 41 38
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
449.615.277 180 173
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.593.437.384 95 87
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
290.001 36 35
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
744 276 268
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası