MENÜ

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

www.anadolucam.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.340.298.608
Genel Sıra No: 85
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 79
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.360.886.937 98 91
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
906.569.951 50 45
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.372.286.412 21 18
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.096.105.760 37 34
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
106.978.414 155 151
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
662.673.349 43 40
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
107.528 149 148
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.905 109 102
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 362 Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 78.28 0.00 21.72
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası