MENÜ

Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

www.akcansa.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.682.512.493
Genel Sıra No: 127
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 120
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.808.319.428 136 128
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
470.899.351 96 89
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
748.693.870 104 98
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.527.230.247 154 146
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
67.913.829 217 212
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
248.265.954 124 120
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
124.400 122 121
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
997 215 207
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 39.72 39.72 20.56
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası