MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 15
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 15
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 18 17
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 492 484
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 340 333
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 485 477
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 405 400
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 470 465
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 403 401
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 500 492
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası