MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 107
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 100
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 128 120
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 32 28
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 22 19
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 96 88
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 14 12
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 20 18
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 108 107
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 201 193
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
7 Metal cevherleri madenciliği 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası