MENÜ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

www.isdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 15.795.144.102
Genel Sıra No: 7
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 7
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.804.178.541 8 8
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.883.258.345 4 4
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.748.896.810 4 2
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.237.810.149 8 6
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.152.534.787 1 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.297.866.458 2 2
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
681.077 18 17
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.781 26 22
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 94.87 0.00 5.13
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası