MENÜ

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

www.tupras.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 79.042.478.682
Genel Sıra No: 1
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 1
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
89.093.033.486 1 1
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
37.391.464.943 1 1
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.262.005.861 6 4
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
35.066.775.689 1 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.911.187.643 4 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.447.049.290 1 1
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.469.739 5 5
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.935 25 21
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 51.00 0.00 49.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası