MENÜ

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

www.petkim.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 7.870.226.417
Genel Sıra No: 13
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 13
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.302.642.275 16 15
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-1.495.253.966 498 490
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.952.567.788 11 8
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.268.454.230 10 8
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.121.209.442 12 10
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.537.767.816 14 13
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
660.407 20 19
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.475 71 64
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 51.00 49.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası