MENÜ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

www.fordotosan.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 31.062.845.187
Genel Sıra No: 2
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 2
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.611.763.475 2 2
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.416.974.135 5 5
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.971.623.317 25 22
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.739.995.271 12 10
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.215.005.555 10 8
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.080.327.111 4 4
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.682.762 1 1
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.967 3 3
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 41.07 41.04 17.89
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası