MENÜ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

www.erdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 13.778.194.465
Genel Sıra No: 8
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 8
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.701.020.749 4 4
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.593.457.076 13 12
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.317.063.568 3 1
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24.650.407.181 4 2
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.615.821.650 2 2
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.327.727.673 3 3
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
344.887 31 30
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.945 15 13
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 52.37 0.00 47.63
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası