MENÜ

Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.

www.bastugmetalurji.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 4.109.118.141
Genel Sıra No: 34
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 32
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.760.370.330 32 31
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
710.507.116 94 88
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.429.855.949 84 77
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
394.994.208 78 74
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
274.832 39 38
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
778 264 255
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası