MENÜ

Aygaz A.Ş.

www.aygaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 6.926.502.979
Genel Sıra No: 18
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 18
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.283.671.113 17 16
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.198.090.896 14 13
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.428.060.806 38 34
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.497.825.205 52 47
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
439.778.520 38 36
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
314.624.874 99 95
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40.047 295 293
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.291 162 154
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 75.73 0.00 24.27
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası