MENÜ

Arçelik A.Ş.

www.arcelik.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 16.551.862.693
Genel Sıra No: 6
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 6
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
19.400.128.397 7 7
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.126.539.886 15 14
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.294.979.094 14 11
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.397.631.993 7 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.146.044.957 11 9
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.266.812.086 10 9
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.058.388 6 6
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.745 1 1
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
27 Elektrikli teçhizat imalatı 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 74.85 0.00 25.15
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası