MENÜ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

www.isdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 10.623.490.800
Genel Sıra No: 7
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 7
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.626.688.535 9 9
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.301.691.320 4 4
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.074.124.455 4 2
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.905.893.349 13 11
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.371.893.832 3 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.493.131.585 2 2
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
420.962 20 19
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.872 23 19
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 94.87 0.00 5.13
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası