MENÜ

Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.yesim.com.tr
Üretimden Satışlar: 593.019.560
Genel Sıra No: 266
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 258
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
637.331.594 273 265
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
215.251.195 161 154
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
791.800.507 215 207
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
50.381.647 212 209
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.893.179 377 372
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
137.468 88 87
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.217 82 75
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
20.00 80.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası