MENÜ

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

www.tki.gov.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.363.351.196
Genel Sıra No: 50
Kamu Sıra No: 4
Özel Sıra No: -
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.678.587.922 52 5
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.755.220.582 27 4
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.658.408.062 57 6
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.608 26 5
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
5 Kömür ve linyit çıkartılması 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
100.00 0.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu