MENÜ

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

www.tumosan.com.tr
Üretimden Satışlar: 529.166.004
Genel Sıra No: 299
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 291
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
579.451.768 302 294
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
60.572.077 420 411
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
262.696.549 222 214
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
363.821.666 384 375
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-14.617.882 441 435
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.949.544 476 471
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.462 420 417
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
497 334 325
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 71.24 0.00 28.76
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası