MENÜ

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

www.tupras.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 51.143.020.471
Genel Sıra No: 1
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 1
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
54.070.354.582 1 1
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.585.032.525 1 1
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.963.673.526 5 3
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.585.848.535 1 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.178.243.263 1 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.093.269.686 1 1
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.785.550 5 5
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.002 22 18
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 51.00 0.00 49.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası