MENÜ

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

www.sisecamduzcam.com
Üretimden Satışlar: 1.278.360.722
Genel Sıra No: 98
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 91
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.921.747.117 69 63
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
679.139.887 42 38
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.409.492.833 18 15
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.366.109.541 30 27
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
604.911.606 17 15
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
582.766.030 29 28
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
69.114 191 190
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.246 167 159
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 362 Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 69.45 0.00 30.55
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası