MENÜ

Ova Un Fabrikası A.Ş.

www.ovaun.com.tr
Üretimden Satışlar: 426.433.591
Genel Sıra No: 369
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 361
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
426.433.591 403 395
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.171.756 430 421
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
165.949.718 305 297
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
375.580.471 373 364
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.164.159 336 332
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
21.837.209 453 448
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
248 448 439
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası