MENÜ

Hema Endüstri A.Ş.

www.hattat.com.tr
Üretimden Satışlar: 1.028.114.811
Genel Sıra No: 130
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 123
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.028.273.778 161 153
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
413.343.100 82 76
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
394.700.172 165 157
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.463.818.322 64 57
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.604.359 411 406
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
313.336.389 67 64
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
147.043 78 77
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.300 75 68
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası