MENÜ

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

www.erkunttraktor.com.tr
Üretimden Satışlar: 345.742.820
Genel Sıra No: 454
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 445
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
378.015.121 447 439
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.950.871 461 452
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.528.321 453 444
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
417.616.372 350 341
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-29.283.494 459 453
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.134.689 478 472
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.239 386 384
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
355 399 390
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası