MENÜ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

www.erdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 9.920.840.201
Genel Sıra No: 8
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 8
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.077.561.892 6 6
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.584.189.427 11 11
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.481.512.404 3 1
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.783.886.853 4 2
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.615.964.516 2 2
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.228.562.459 4 4
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
190.461 51 50
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.108 16 13
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 52.37 0.00 47.63
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası