MENÜ

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

www.erbakir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 3.402.705.248
Genel Sıra No: 30
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 28
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.408.608.036 32 29
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
162.833.295 219 212
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
194.582.378 275 267
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.181.566.840 138 130
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.820.554 140 137
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
153.276.255 147 142
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
324.771 26 25
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
708 263 254
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası