MENÜ

Coca-Cola İçecek A.Ş.

www.cci.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.748.964.462
Genel Sıra No: 42
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 39
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.765.840.429 50 46
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
259.674.745 137 130
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
240.649.319 56 53
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.016 424 421
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
11 İçeceklerin imalatı 313 İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 53.17 20.09 26.74
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası