MENÜ

Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti.

www.cimtas.com.tr
Üretimden Satışlar: 560.660.386
Genel Sıra No: 283
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 275
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
594.398.150 292 284
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
132.245 95 94
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.115 189 181
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası