MENÜ

Aygaz A.Ş.

www.aygaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 6.768.921.616
Genel Sıra No: 11
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 11
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.466.283.720 14 14
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.131.388.340 7 7
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.449.487.722 34 29
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.226.337.274 44 40
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
345.811.243 28 26
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
351.963.325 59 57
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
94.552 137 136
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.334 150 142
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 75.73 0.00 24.27
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası