MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar: -
Genel Sıra No: 288
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 280
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 313 305
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 421 412
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 399 390
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 419 410
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 345 341
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 391 386
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 210 209
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 416 407
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
27 Elektrikli teçhizat imalatı 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası