MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar: -
Genel Sıra No: 257
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 249
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 224 216
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 149 142
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 90 82
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 205 197
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 66 63
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 111 107
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 264 262
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 439 430
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası