MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar: -
Genel Sıra No: 256
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 248
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 279 271
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 242 235
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 487 478
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 150 142
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 476 470
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 203 198
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 200 199
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 275 266
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası