MENÜ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

www.isdemir.com.tr
Üretimden Satışlar: 6.496.505.034
Genel Sıra No: 10
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 9
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.499.095.716 13 12
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.462.485.964 10 8
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.956.566.019 5 3
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.354.292.951 11 9
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.551.678.777 5 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
287.875 27 26
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.106 22 18
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 100 0
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası