MENÜ

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

www.colakoglu.com.tr
Üretimden Satışlar: 3.842.868.358
Genel Sıra No: 19
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 18
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.843.235.772 21 20
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
470.326 18 17
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.249 160 152
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 100 0
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası