MENÜ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

www.caykur.gov.tr
Üretimden Satışlar: 2.111.715.495
Genel Sıra No: 40
Kamu Sıra No: 4
Özel Sıra No: -
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.231.696.569 42 5
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
753.759.520 35 5
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.414.963.563 32 6
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.917.979.363 44 6
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
82.123.536 112 5
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
94.188.822 185 5
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29.028 289 3
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.055 10 2
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
100 0 0
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu