MENÜ

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

www.zorludogalelektrik.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 310.616.785
Genel Sıra No: 394
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 385
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
315.593.631 424 415
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
99.860.492 276 266
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-494.846.496 500 489
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.692.418.772 53 47
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-161.248.387 495 484
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
75.691.136 220 215
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24 499 488
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası