MENÜ

Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.

www.unilever.com.tr
Üretimden Satışlar: 4.029.650.865
Genel Sıra No: 18
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 17
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.410.460.397 18 17
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 0,02 99,98
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası