MENÜ

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

www.tki.gov.tr
Üretimden Satışlar: 2.022.973.394
Genel Sıra No: 43
Kamu Sıra No: 5
Özel Sıra No: -
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.406.980.938 37 4
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
323.051.291 81 8
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.928.145.480 20 4
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.981.697.518 41 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.019.391 371 9
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
63.253.113 253 6
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.872 23 5
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
5 Kömür ve linyit çıkartılması 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
100 0 0
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu