MENÜ

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

www.tupras.com.tr
Üretimden Satışlar: 32.594.414.128
Genel Sıra No: 1
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 1
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.907.657.264 1 1
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.951.496.405 1 1
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.803.406.825 8 6
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.254.149.810 1 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.639.733.063 3 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.477.661.645 2 1
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.100.413 5 5
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.824 24 19
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 100 0
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası