MENÜ

Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş.

www.trakyadokum.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 304.326.738
Genel Sıra No: 399
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 390
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
309.875.842 430 421
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
133.037.705 212 202
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
107.164.260 342 331
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
453.062.098 286 277
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.802.493 292 286
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.843.357 276 270
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.268 271 269
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
924 227 217
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası