MENÜ

Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.

www.tayeks.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 323.023.161
Genel Sıra No: 383
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 374
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
336.888.054 399 390
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
201.619.704 463 452
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.695.290 458 448
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.312 266 264
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.837 45 38
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası