MENÜ

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

www.tofas.com.tr
Üretimden Satışlar: 12.856.413.539
Genel Sıra No: 3
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 3
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.856.400.168 3 3
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.299.583.110 12 10
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.217.981.387 40 34
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.087.802.116 10 8
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
387.799.551 18 15
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.504.752.647 7 5
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.247.081 2 2
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.788 4 4
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 62,14 37,86
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası