MENÜ

Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.

www.philsa.com.tr
Üretimden Satışlar: 2.772.231.058
Genel Sıra No: 26
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 24
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.948.230.137 27 25
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
245.145 34 33
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
12 Tütün ürünleri imalatı 314 Tütün İşleme Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 25 75
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası