MENÜ

Ova Un Fabrikası A.Ş.

www.ovaun.com.tr
Üretimden Satışlar: 356.048.429
Genel Sıra No: 350
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 341
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
356.135.857 381 372
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.790.836 419 408
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
152.235.689 286 276
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
305.141.668 375 366
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.383.535 285 279
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.453.816 371 363
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
239 452 441
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 -.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası