MENÜ

Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.sanathali.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 350.005.142
Genel Sıra No: 355
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 346
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
395.543.708 351 342
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
139.716.399 204 194
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
161.983.106 277 267
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
438.168.027 293 284
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.727.001 198 192
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
66.644.815 245 240
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
72.763 152 150
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.250 159 151
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası