MENÜ

Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

www.etietieti.com
Üretimden Satışlar: 2.675.234.330
Genel Sıra No: 27
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 25
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.747.544.066 29 27
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
785.706.515 34 30
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.092.070.493 44 38
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.929.048.710 73 67
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
220.983.548 43 40
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
388.977.251 46 43
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
105.133 109 107
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.575 14 11
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 100 0
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Eskişehir Sanayi Odası